Αίτηση Συμμετοχής – Νέο πρόγραμμα Voucher για 26.000 ανέργους 29-64 ετών

Αίτηση Συμμετοχής
Νεο Voucher 29-64 ετών

Fields marked with an * are required

Η ημερομηνία γέννησης πρέπει να είναι από 1/1/1990 έως 31/12/1996.

Το Α.Μ.Κ.Α. σας, μήκους 11 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες

Το Α.Φ.Μ. σας, μήκους 9 ψηφίων χωρίς κενούς χαρακτήρες

Ο αριθμός δελτίου ανεργίας, της τελευταίας σε ισχύ κάρτας, χωρίς κενούς χαρακτήρες, όπως αναγράφεται στην κάρτα (με ψηφία και συμπεριλαμβανομένου του χαρακτήρα "/", εφόσον υπάρχει).

Πληροφορίες

Ο ΟΑΕΔ πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας (VOUCHER 29-64) που αφορά 26.000 ανέργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, που περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών.
  • Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, για χρονικό διάστημα 6 μηνών (με βασικό μισθό) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.
  • Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Επιδότηση έως 5.400€, μικτά.

Υποβάλετε την αίτησή σας άμμεσα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2587387