Σεμινάρια KNX – Ημερομηνίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX (Α΄ Περίοδος 2016)

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Ιανουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Ιανουάριος

ημερομηνία ημέρα ώρα
28.01.2016 Πέμπτη 09.00 – 19.00
29.01.2016 Παρασκευή 09.00 – 19.00
30.01.2016 Σάββατο 09.00 – 19.00
31.01.2016 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX ADVANCED Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Φεβρουάριος

ημερομηνία ημέρα ώρα
25.02.2016 Πέμπτη 09.00 – 19.00
26.02.2016 Παρασκευή 09.00 – 19.00
27.02.2016 Σάββατο 09.00 – 19.00
28.02.2016 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Μαρτίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Μαρτίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
11.03.2016 Παρασκευή 15.00 – 19.00
12.03.2016 Σάββατο 09.00 – 17.00
13.03.2016 Κυριακή 09.00 – 17.00
19.03.2016 Σάββατο 09.00 – 17.00
20.03.2016 Κυριακή 09.00 – 17.00
21.03.2016 Δευτέρα 15.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

KNX, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις, Σεμινάρια KNX - Ημερομηνίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX (Β΄ Περίοδος 2015)

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Οκτωβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Οκτώβριος

ημερομηνία ημέρα ώρα
08.10.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
09.10.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
10.10.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
11.10.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Νοεμβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Νοεμβρίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
12.11.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
13.11.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
14.11.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
15.11.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX ADVANCED Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Δεκεμβρίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
10.12.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
11.12.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
12.12.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
13.12.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

KNX, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις, Σεμινάρια KNX - Ημερομηνίες
Tagged with: , , ,

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX (A΄ Περίοδος 2015)

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Ιανουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Ιανουαρίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
29.01.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
30.01.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
31.01.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
01.02.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Πιστοποίηση
KNX ADVANCED Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Φεβρουαρίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
26.02.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
27.02.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
28.02.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
01.03.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Πιστοποίηση
KNX BASIC Μαρτίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Μαρτίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
13.03.2015 Παρασκευή 15.00 – 19.00
14.03.2015 Σάββατο 09.00 – 17.00
15.03.2015 Κυριακή 09.00 – 17.00
21.03.2015 Σάββατο 09.00 – 17.00
22.03.2015 Κυριακή 09.00 – 17.00
23.03.2015 Δευτέρα 15.00 – 19.00 Με Πιστοποίηση
KNX BASIC Μαίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Μάιος

ημερομηνία ημέρα ώρα
14.05.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
15.05.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
16.05.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
17.05.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX ADVANCED Ιουνίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Ιούνιος

ημερομηνία ημέρα ώρα
18.06.2015 Πέμπτη 09.00 – 19.00
19.06.2015 Παρασκευή 09.00 – 19.00
20.06.2015 Σάββατο 09.00 – 19.00
21.06.2015 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

 

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED

KNX, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις, Σεμινάρια KNX - Ημερομηνίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX (2014)

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Δεκεμβρίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
11.12.2014 Πέμπτη 09.00 – 19.00
12.12.2014 Παρασκευή 09.00 – 19.00
13.12.2014 Σάββατο 09.00 – 19.00
14.12.2014 Κυριακή 09.00 – 19.00 Εξετάσεις

Πληροφορίες για το σεμινάριο KNX ADVANCED

KNX, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις, Σεμινάρια KNX - Ημερομηνίες
Tagged with: , , ,