Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό – έργο Dimitra

Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης– έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης– έργο Dimitra

Έρευνες αγοράς

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνα αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης – έργο Dimitra

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς – Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης – DECIS

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς – Παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για την κάλυψη αναγκών μετακίνησης, διαμονής και διατροφής συμμετεχόντων και προσωπικού στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Αεροπορικών Εισιτηρίων στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Διατροφής στα πλαίσια των επισκέψεων μελέτης

Έρευνες αγοράς

Έρευνα Αγοράς – Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό

Έρευνες αγοράς