Α.Σ. Τουρισμός -Απασχόληση -Επιχειρηματικότητα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Α.Σ. «Τουρισμός-Απασχόληση-Επιχειρηματικότητα»

Topsa_Toyrismos_Toyrismos_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Η Α.Σ. «Τουρισμός – Απασχόληση – Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη Τουρισμός Πόλης-Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση σε αυτήν.

Πρόσκληση

Α.Σ. Τουρισμός -Απασχόληση -Επιχειρηματικότητα

Αναγγελία Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης Έργου – Α.Σ. “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο της πράξης «Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α.Σ. Τουρισμός -Απασχόληση -Επιχειρηματικότητα