Α.Σ. ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α.Σ. «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

Topsa_Epi_drasi_LogoΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

από το Δικαιούχο/Α.Σ «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

  • ΑΝΕΡΓΟΥΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4.
  • ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 4-5.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σελίδα 5.

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςΑίτηση Συμμετοχής

Α.Σ. ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ