Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Ποιους Αφορά

Τα σεμινάρια ΕΦΕΤ (Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων) απευθύνονται σε κάθε άτομο που απασχολείται σε μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, Ξενοδοχεία, Ψητοπωλεία, Φούρνοι, Σούπερ Μάρκετ, Παιδικοί Σταθμοί κ.λ.π) που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα.

Στο τέλος κάθε σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις υποχρεωτικές εξετάσεις του ΕΦΕΤ.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ΕΦΕΤ καθορίζεται από τον ΕΦΕΤ, ο οποίος εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίηση, πραγματοποιεί τις εξετάσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά.
Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ και πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις από τον ΕΦΕΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει τον τόπο και τον χρόνο των εξετάσεων.

Σεμινάρια ΕΦΕΤ – Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων

Εγγραφές:

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας ή επικοινωνήστε στο 210 2587387
(Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Μαρία Περάκη & Έφη Ντρούβα).

Κατάρτιση στην Υγιεινή Τροφίμων – ΕΦΕΤ
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Fields marked with an * are required

Με την ολοκλήρωση της εγγραφή σας στα σεμινάρια ΕΦΕΤ, παρέχεται άμεσα και Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Η Τεχνική Εκπαιδευτική ΑΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2, πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και πιστοποιημένος οργανισμός παροχής εκπαιδευτικών και συναφών υπηρεσιών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO9001:2008 από την TUV AUSTRIA-HELLAS. Επί 20 έτη αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα θεματικά πεδία για ανέργους, ελεύθερους επαγγελματίες, για εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για επιχειρηματίες, για στελέχη και εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, για μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για ευαίσθητες – ειδικές ομάδες. Παράλληλα αναπτύσσει υπηρεσίες συμβουλευτικής απασχόλησης και σύνδεσης της κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ένημερωτικό Φυλλάδιο – Σεμινάρια ΕΦΕΤ
Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων