Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαμονής σε Ξενοδοχείο στα πλαίσια των Επισκέψεων Μελέτης»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-6/23-10-2015

Dimitra - Προμήθειες