KNX – Έξυπνα Κτίρια

KNX home graphics

Τι είναι τα «έξυπνα κτίρια»;

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι αυξηµένες αυτές απαιτήσεις προβάλλονται από τους χρήστες-τελικούς καταναλωτές που ζητούν περισσότερη άνεση, µεγαλύτερη ασφάλεια, καλύτερη εµφάνιση, εξοικονόµηση ενέργειας, δυνατότητα κεντρικού και τοπικού ελέγχου. Αυξηµένες απαιτήσεις προέρχονται επίσης και από τους τεχνικούς για ευκολία και ευελιξία στην εγκατάσταση.

Για όλες αυτές τις απαιτήσεις η τεχνολογία ΚΝΧ αποτελεί την ιδανική λύση, καθώς επιτρέπει βασικές λειτουργίες του κτιρίου να ελέγχονται «έξυπνα» ενσωµατώνοντας λογική και αυξηµένο αυτοµατισµό. Ένα «έξυπνο κτίριο» διαθέτει εγκαταστάσεις που προσαρµόζονται εύκολα και ευέλικτα στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των χρηστών. Οι εφαρµογές της τεχνικής KNX αφορούν κυρίως τον έλεγχο του φωτισµού, των ηλεκτρικών ρολών, της θέρµανσης, του κλιµατισµού, του αερισµού, τη διαχείριση φορτίων και καταναλώσεων, τηλεχειρισµούς και κεντρικές εντολές κάθε είδους.

140327_knx_article

Τι είναι η τεχνολογία ΚΝΧ;

Η τεχνολογία KNX εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 90 επιφέροντας επανάσταση στην τεχνική των κτιριακών εγκαταστάσεων. Στην Ελλάδα εµφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα και µέχρι σήµερα έχει εφαρµοστεί σε εκατοντάδες κτίρια.

Η τεχνολογία KNX είναι η διασύνδεση των ηλεκτρολογικών λειτουργιών ενός κτιρίου σε ένα ενιαίο δίκτυο BUS το οποίο προγραμματίζεται μέσα από ένα εξειδικευμένο λογισμικό, το ETS.

H τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση, σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ενός ευρέως φάσματος λειτουργιών ενός κτιρίου, όπως ο έλεγχος του φωτισμού, των ηλεκτρικών ρολών, της θέρμανσης, του κλιματισμού, του αερισμού, της διαχείρισης φορτίων και καταναλώσεων, τηλεχειρισμούς και κεντρικές εντολές κάθε είδους.

Το ανοικτό παγκόσμιο πρότυπο KNX είναι:

 • Πιστοποιημένο από την CENELEC (Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) ως το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τα Οικιακά και Κτιριακά Ηλεκτρονικά Συστήματα (σειρά EN 50090).
 • Εγκεκριμένο επίσης και ως παγκόσμιο πρότυπο (ISO/*IEC 14543-3).
 • Πιστοποιημένο στην Κίνα, επιπέδου GB/Zως GB/Z 20965.
 • Πιστοποιημένο στις ΗΠΑ ως ANSI/ASHRAE 135.
 • Εγκεκριμένο από την CEN (το EN 13321-1 για τα μέσα και το πρωτόκολλο και το ΕΝ 13321-2 για KNXnet/IP).

Γιατί να γίνω KNX partner;

 • Επειδή ως KNX Partner είσαι πιστοποιημένος στη διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνολογία της ΚΝΧ.
 • Επειδή ως ΚΝΧ Partner θα καταχωρηθείς στον διεθνή κατάλογο των KNX Partners του Οργανισμού της Κonnex.
 • Επειδή ως KNX Partner μπορείς πλέον να χρησιμοποιείς τo διεθνώς αναγνωρισμένο λογότυπο στις επαγγελματικές σου κάρτες ή και στα εταιρικά έγγραφα.
 • Επειδή ως KNX Partner σου παρέχεται η δυνατότητα να προγραμματίσεις και να θέσεις σε λειτουργία χιλιάδες συσκευές, προερχόμενες από πάνω από 300 κατασκευαστικές εταιρείες.

Πλεονεκτήματα KNX τεχνολογίας

 • Η ασφάλεια επειδή ακριβώς έχουμε έλεγχο και παρακολούθηση χώρων.
 • Η εξοικονόμιση ενέργειας επειδή είναι απολύτως εφικτή η σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας εξαιτίας της οικονομικής διαχείρισής της.
 • Οι περισσότερες ευκολίες και ανέσεις.
 • Ευελιξία επειδή οι χρήστες αποφασίζουν πότε και πως θα λειτουργούν οι διάφορες συσκευές και εγκαταστάσεις.
 • Η εύκολη προσαρμογή της εγκατάστασης στις ιδιαίτερες και συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των χρηστών χωρίς την ανάγκη αλλαγής, τροποποίησης ή προσθήκης καλωδιώσεων.
 • Η αύξηση της διαφάνειας της εγκατάστασης.
 • Η μείωση των καλωδιώσεων και η απλοποίηση της εγκατάστασης.
 • Η απουσία κεντρικού ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Η πραγματοπoίηση κεντρικών λειτουργιών (π.χ. κεντρικό OFF).
 • Η υλοποίηση πολύπλοκων λειτουργικών σεναρίων.
 • Οι δυνατότητες τοπικών τηλεχειρισμών.
 • Ο έλεγχος της εγκατάστασης από απόσταση.
 • Ο κοινός τρόπος προγραμματισμού (με το λογισμικό ETS) για όλα τα χιλιάδες προϊόντα τα πιστοποιημένα κατά ΚΝΧ.

Σε ποιους είναι χρήσιμη η εκπαίδευση στην τεχνολογία ΚΝΧ

 • Σε εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν με νέα πεδία τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους.
 • Σε μελετητές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να προδιαγράφουν εγκαταστάσεις νέας τεχνολογίας.
 • Σε κατασκευαστές που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τα κτίρια που κατασκευάζουν εφαρμόζοντας την τεχνολογία ΚΝΧ.
 • Σε πωλητές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που θα τους δώσει τη δυνατότητα να προωθούν αποτελεσματικά στην αγορά προϊόντα τεχνολογίας ΚΝΧ.
 • Σε μηχανικούς δικτύων που ενσωματώνουν και υλοποιούν στην πράξη την τεχνολογία διαδικτύωσης έξυπνων κτιρίων (αυτοματισμοί, πρόσβαση από απόσταση κ.λ.π.).
 • Σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν την τεχνολογία ΚΝΧ στη διδασκαλία των μελλοντικών τεχνικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρισμού