Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό»

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Οδικών Μεταφορών εντός Ελλάδας με λεωφορείο με οδηγό»

Αρ. Προκήρυξης: DIMITRA 1-9/26-10-2015

Dimitra - Προμήθειες