Πολιτική Ποιότητας

Το Κ.Ε.Κ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων σε εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους καθώς και σε ειδικές ομάδες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού με στόχο:

  • την καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας μέσω της εξειδίκευσης ανέργων σε κλάδους δυναμικής ζήτησης καθώς και την υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Την υποστήριξη και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των δεξιοτήτων και της παραγωγικότητας εργαζομένων 
  • την διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
  • την προσαρμογή της εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας 
  • την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης 
  • την ανάπτυξη νέων θεματικών αντικειμένων 
  • και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» οργανώνει τα προγράμματα κατάρτισης τηρώντας τις προδιαγραφές που θέτουν οι αναθέτουσες υπηρεσίες, οι συλλογικοί και ατομικοί πελάτες και με γνώμονα την μεγιστοποίηση του οφέλους για τους καταρτιζόμενους/ες.

Το ανθρώπινο δυναμικό της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ» επιμορφώνεται με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και την διαρκή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» διαρκώς διευρύνει τον κύκλο των συνεργατών της επιδιώκοντας την επέκταση, την επικαιροποίηση των θεματικών αντικειμένων κατάρτισης και την πληρέστερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ. ΓΑΤΟΥΔΗΣ
13/02/2006