Ημερομηνίες διεξαγωγής σεμιναρίων KNX (Α΄ Περίοδος 2016)

Άμεσα θα υλοποιηθούν τα επόμενα σεμινάρια KNX Basic και KNX Advanced. Δείτε το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σεμιναρίων, και δηλώστε συμμετοχή ηλεκτρονικά

KNX BASIC Ιανουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Ιανουάριος

ημερομηνία ημέρα ώρα
28.01.2016 Πέμπτη 09.00 – 19.00
29.01.2016 Παρασκευή 09.00 – 19.00
30.01.2016 Σάββατο 09.00 – 19.00
31.01.2016 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX ADVANCED Φεβρουαρίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX ADVANCED Φεβρουάριος

ημερομηνία ημέρα ώρα
25.02.2016 Πέμπτη 09.00 – 19.00
26.02.2016 Παρασκευή 09.00 – 19.00
27.02.2016 Σάββατο 09.00 – 19.00
28.02.2016 Κυριακή 09.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης
KNX BASIC Μαρτίου

Πρόγραμμα σεμιναρίου KNX BASIC Μαρτίου

ημερομηνία ημέρα ώρα
11.03.2016 Παρασκευή 15.00 – 19.00
12.03.2016 Σάββατο 09.00 – 17.00
13.03.2016 Κυριακή 09.00 – 17.00
19.03.2016 Σάββατο 09.00 – 17.00
20.03.2016 Κυριακή 09.00 – 17.00
21.03.2016 Δευτέρα 15.00 – 19.00 Με Εξετάσεις Πιστοποίησης

Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX BASIC
Πληροφορίες για το σεμινάριο
KNX ADVANCED
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

KNX, Άλλα Νέα-Ανακοινώσεις, Σεμινάρια KNX - Ημερομηνίες