ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Ομάδα-στόχος του προγράμματος είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με μαθήματα πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών του βασικού πτυχίου ή του μεταπτυχιακού τους, καθώς και ΤΕ και ΔΕ πληροφορικής.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Κατά προτεραιότητα άτομα τα οποία εμπλέκονται με την δημιουργία ιστοτόπων ή τον έλεγχο έργων σχετικών με τη δημιουργία ιστοτόπων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

60 Ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε όλες τις πτυχές του διαδικτυακού προγραμματισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τη χρήση Λογισμικών τελευταίας γενεάς είτε πρόκειται για τα λογισμικά που αφορούν τον ίδιο τον εξυπηρετητή (IIS της Microsoft), είτε για τα περιβάλλοντα ανάπτυξής αυτά καθαυτά (Περιβάλλον DotNet).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός, Εισαγωγή στον προγραμματισμό Διαδικτύου
 • Εισαγωγή στη γλώσσα HTML
 • Επισκόπηση ειδικών θεμάτων της HTML.
 • Στατικές και Δυναμικές Σελίδες
 • Εισαγωγή στη VbScript και JavaScript.
 • Συναρτήσεις και δομές Ελέγχου στη JavaScript
 • Επανάληψη Στον Προγραμματισμό με Συμβάντα
 • Εισαγωγή στην ASP
 • Τα αντικείμενα της ASP
 • Βάσεις Δεδομένων και ASP
 • Εγκατάσταση και Ρυθμίσεις Διαδικτυακού Εξυπηρετητή.
 • Στοχευμένη μελέτη περίπτωσης
ΤΕΙ Αθήνας
Tagged with: ,